21STE EEUW CAMPUS

Een stap-voor-stap en interactieve visualisatie van digitale leeromgevingen.

VISUALISATIE VOOR HET UITEENZETTEN VAN EEN SAMENHANGENDE DIDACTISCHE DIGITALE LEEROMGEVING.
KAART DOOR URBAN UNLIMITED 2014
Door pedagogisch docent Jet Houwers 1

De internettechnologie heeft ertoe geleid dat de manier waarop wij communiceren, leren en werken de laatste decennia fundamenteel veranderd is. We zijn niet langer gebonden aan plaats of tijd om informatie te delen of te becommentariëren. En dit stelt andere eisen aan het onderwijs. In verschillende internationale onderzoeksprojecten wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe ‘de school van de 21ste eeuw’ jongeren wat kan leren. Met andere woorden: hoe moeten de 21ste eeuwse competenties en ICT geïmplementeerd worden in het huidige onderwijs? Dit model biedt een nieuwe leeromgeving en gaat in op het leren van morgen, de rol die onderwijs hierbij zou moeten spelen en wat de ruimtelijke implicaties hiervan kunnen zijn.

Een uitgebreid artikel hierover is gepubliceerd in het Vlaams tijdschrift Ruimte. 2 Hieronder is de interactieve kaart te bekijken. Klik op een nummer om meer informatie te krijgen in een pop-up venster. Bekijk de blog van Jet Houwers voor meer informatie.

[imagemap id=”4949″]
Interactieve kaart. Klik op de cijfers voor meer informatie.