LUCHTBAL, EEN NIEUW INVESTERINGSPLAN

De wijk Luchtbal in het noorden van Antwerpen vormt een rijk palet door de geschiedenis van sociale woningbouw: tuindorp, galerijflats en torenflats, inclusief alle voorzieningen, bood het alles voor de (haven-)arbeiders. Een structuurplan in 2009 voorzag in een grote verdichting met private woningbouw en een vernieuwing van het centrale park en van de slechter onderhouden sociale woningbouw. Het structuurplan kon echter om diverse redenen niet geheel worden uitgevoerd.

In opdracht van de stad Antwerpen gingen we aan de slag om het structuurplan te updaten.  1 We voerden overleg met vele actoren in en rond Luchtbal. Welke behoeftes moesten worden voorzien in functies en verbindingen, welke delen konden wel worden uitgevoerd en waar konden extra investeringen vandaan worden gehaald? Voor de korte, middellange en lange termijn is in intensief overleg met de Stad Antwerpen een realisatieprogramma opgesteld. Het voorziet in een tijdelijke programmering van braakliggende terreinen met stadslandbouw en speelnatuur (uitgevoerd), een doorgaande, veilige langzaam verkeersverbinding doorheen Luchtbal, een vernieuwd centrum en een verbreding van het aanbod sportactiviteiten.

Korte termijn investeringen in Luchtbal

Op de korte termijn werd geïnvesteerd in de invulling van de tijdelijke ruimte die braaklag als gevolg van de achterblijvende nieuwbouwplannen. De tijdelijke locatie aan het Tampicoplein werd ingevuld met speelnatuur, urban parcours en containers voor hangjongeren 2. Het vormt een bewust ruige tegenhanger voor het modernistisch ingerichte Tampicoplein.

Eveneens op korte termijn werd de Collier Jardin 3. geopend. Reststukken groen in de tuinwijk werden beschikbaar gesteld voor stedelijke gemeenschapstuinen en schooltuinen. Op termijn worden deze verbonden met een langzaam verkeer route.

Middellange termijn voorstellen voor Luchtbal

Op de middellange termijn wordt voorgesteld de noord-zuid routes voor langzaam verkeer veiliger en aangenamer in te richten. Momenteel reizen zelfs bewoners intern de Luchtbal met de bus binnen de wijk, terwijl bij een goede inrichting het lopen en fietsen prima zou gaan. Voorstel is om de basisscholen en sportvoorzieningen in de wijk te verbinden met een doorgaande, veilige fietsroute.

scholensleutel-03

Een moeilijkere opgave is het op peil houden van de commerciële voorzieningen in de wijk. De externe autobereikbaarheid van het wijkcentrum wordt verslechterd door de aanleg van de tram Brabo 2 en het draagvlak is eigenlijk net te klein voor eigen voorzieningen. Een programma wordt opgezet voor het stimuleren van eigen ondernemerschap binnen de wijk.

Ruimtelijke planning is in Vlaanderen anders georganiseerd dan in Nederland. Plangrenzen spelen zo mogelijk een nog belangrijkere rol dan in Nederland, zodanig zelfs dat een provinciaal project als Brabo 2 of een federaal project als de A12 zone geen invloed verdragen van de stad. Het zorgt voor een scherp uitbenen van de ruimtelijke ordening, analoog aan de slagerij: de coupe de boeuf deelt de ruimte op in hanteerbare eenheden, maar de koe is morsdood.

coupe-de-boeuf-01

Lange termijn visie voor Luchtbal

Sport is een belangrijk onderdeel van de Luchtbal, sociaal verbindend. Voor de lange termijn voorzagen we een investeringsprogramma met het nabij gelegen Decathlon 4, een grootschalige retailvestiging met een hart voor sport.

sport-lt-04-05