Over ons

Urban Unlimited is een maatschap van Wies Sanders en Luuk Boelens, gevestigd in Rotterdam en opgericht in juli 2000.

Wies is een breed georiënteerd stedelijk onderzoeker die achter de schermen van de ruimtelijke ordening kijkt. Gemotiveerd door de snelle ontwikkelingen van de netwerksamenleving wil ze kennis en geschiedenis van een gebied via kaarten en filmprogramma’s verbinden met de toekomst. Films en kaarten kunnen op een toegankelijke en verhalende manier duiden wat er in de ruimtelijke ordening aan de hand is en zou moeten gebeuren.

Luuk is een kritische wetenschapper die een breed theoretisch kennisveld weet te paren met de weerbarstige realiteit. Hij zoekt actoren in het werkveld van de ruimtelijke ordening actief op en daagt hen uit de verantwoordelijkheid te delen voor een duurzame ruimtelijke toekomst. Kaarten, voordrachten en teksten zijn zijn passie en geven zowel context als diepgang aan een veerkrachtige ruimtelijke ordening. Luuk is sinds 2013 full professor Ruimte en Mobiliteit aan de Universiteit van Gent.

Over Wies Sanders (1965)

Wies heeft na de studie aan de Verkeersacademie en deeltijdstudie Wijsbegeerte, haar mastertitel Stedenbouw in 2000 behaald aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam met een onderzoek naar jaren zeventig wijken 1. Bij de Nederlandse Spoorwegen werkte ze tien jaar als stedenbouwkundig projectleider op alle schaalniveaus: van het plaatsen van fietsenstallingen in Purmerend tot het inpassen van HSL-tracés. Na die tien wervelende jaren rondde ze haar spoortijd af met de publicatie Spoorlandschap, een alternatief spoorboekje, en wilde ze haar werkterrein verbreden: de start van Urban Unlimited.

Ze heeft ruime ervaring als breed en creatief onderzoeker om nut en noodzaak van ruimtelijke ingrepen te duiden. Haar aanpak is eerder journalistiek dan wetenschappelijk, gebruik makend van de vele bronnen uit geschiedenis en actualiteit, gesprekken met betrokkenen en desk-research. De KAN-Atlas 2 was de eerste publicatie van die aanpak: een nieuw type kaarten om de regio Arnhem-Nijmegen te analyseren: van de rol van literatuur, religie en voetbal in de regio tot de verkeersstromen en ruimtelijke dossiers. Voor Schouwen-Duiveland zijn netwerken in verband gebracht, voor de zinkfabriek in Budel zijn nieuwe markten gezocht, voor Antwerpen Luchtbal zijn actoren aan het bestaande masterplan verbonden.

Wies heeft naast een passie voor kaarten ook een grote liefde voor films: een medium dat in de ruimtelijke ordening en architectuur volgens haar onvoldoende op waarde wordt geschat. Films en documentaires zijn schatten van informatie en de makers zijn vaak kritische beschouwers van de ruimtelijke orde. Het programmeren van films en het organiseren van filmevents op locatie zijn daarom een groeiende activiteit van Urban Unlimited. Sinds 2006 schrijft Wies wekelijks de Urban TV Guide over tv-programma’s die relevant zijn voor planners en architecten. Van 2007 tot 2015 was ze directeur en programmeur van het Architecture Film Festival Rotterdam 3, met meer dan 100 films over architectuur en stedelijke ontwikkeling, het grootste en beste filmfestival in zijn soort. De maatschap is sinds 2012 vennoot in Cinema Culinair, een concept waarbij tijdens de filmvertoning synchroon eten en drinken wordt geserveerd.

Wies is gastschrijver van artikelen en columns met betrekking tot ruimtelijke ordening en films in onder andere MARK, A10, S+RO en ArchiNed, geeft gastcolleges aan diverse onderwijsinstellingen en is bestuurslid van de stichting Rotterdam-Maaskant. 4