Schouwen-Duiveland verbanden in kaart

Een verkenning naar de achterliggende krachten op Schouwen-Duiveland.

Cartografisch onderzoek naar de economische krachten, de sociaal-culturele en historische kwaliteiten van Schouwen-Duiveland

Onderzoek in opdracht van DLG ten behoeve van gebiedsontwikkeling van Schouwen-Duiveland.
Met het gebied Schouwen-Duiveland als case is Dienst Landelijk Gebied (DLG) op verkenning gegaan. Urban Unlimited hielp DLG door in beeld te brengen wat iedereen eigenlijk al wel weet, maar wat wellicht nog te weinig in de context van gebiedsontwikkeling is meegenomen. Hiervoor zijn de achterliggende krachten op Schouwen-Duiveland onderzocht. Niet zozeer de uiterlijke verschijningsvorm maar de economische krachten, de sociaal-culturele en historische kwaliteiten die primair worden ontwikkeld door mensen en mensen in organisaties. De gevonden kwaliteiten kunnen leidend zijn voor nieuwe ontwikkelingen. De verkenning heeft geresulteerd in een handzaam rapport. Hierna volgen enkele paragrafen en kaarten uit het rapport.
Legenda van voorkomende denominaties

1 HET EILAND, DE KERK EN DE FAMILIE

Sociale netwerken: wat zijn dat en waarom zijn ze van belang? Het is het onderwerp van sociale psychologen en etnografen: zij zoeken naar de verbanden tussen individuen om de sterktes en zwaktes in sociale groepen op te zoeken. De formele structuren van de verzuilde samenleving en de traditionele werkomgevingen zijn minder eenduidig en worden vervangen door meer diffuse sociale netwerken. Vriendenclubs, sportteams, scouting, oud-collega’s of straatbendes horen tot zo’n diffuus netwerk, inmiddels extra gecompliceerd en versterkt door virtuele netwerken. Door middel van een krachtenveld-analyse worden samenwerkingsverbanden geduid en geoptimaliseerd. Dit is niet alleen van belang voor persoonlijke contacten, maar juist ook voor de economische ontwikkeling van een gebied. Deze wordt namelijk mede bepaald door de mate waarin er toevallige en informele ontmoetingen plaatsvinden, zowel persoonlijk als zakelijk. Hoe meer die uitwisseling plaatsvindt, hoe meer en beter het als een vertrouwde broedplaatsomgeving functioneert waarin kennis op allerlei gebied uitgewisseld kan worden. Als die kennis vervolgens verbonden wordt met internationale bedrijven en nieuwe ideeën ligt de mondiale markt open. Dit fenomeen wordt ‘local buzz & global pipelines’ genoemd.

Voor Schouwen-Duiveland zijn globaal de sociale netwerken gekarteerd. Het betreft een analyse aan de hand van het tussen de regels door luisteren bij enkele interviews, de kennis van de leden van de begeleidingsgroep aangevuld met internet-research. Er zijn drie sociale thema’s onderscheiden: het eiland, het geloof en de familie.
Bestaande verbanden tussen kerken

2 BIOLOGISCH RESTAURANT DE VLUCHTHAVEN

Dirk-Pieter Arkenbout is de eigenzinnige eigenaar van het restaurant De Vluchthaven in Bruinisse. Het is een buitenbeentje in Bruinisse, vandaar wellicht ook de bijzondere ligging op pontons in de minder aantrekkelijke haven. Het biologisch streekrestaurant betrekt zijn producten op een haast klassieke wijze uit de omgeving. In de eerste cirkel van Bruinisse leveren de buren vis-en schaaldieren. In de tweede cirkel (Zeeland) worden de overige niet-houdbare producten gevonden, zoals zuivel, groenten en vlees. In de derde cirkel worden de houdbare en niet verkrijgbare versproducten geleverd via groothandelaren.
Leveranciers van restaurant de Vluchthaven

3 De ontwikkeling van Zeelandia

Zeelandia is in 1900 opgericht door H.J. Doeleman en 114 jaar later is de familie Doeleman nog steeds aandeelhouder in het bedrijf. Zeelandia maakt brood- en bankerbakkerij- ingrediënten voor bakkers en zijn dus business to business georiënteerd. Zeelandia werkt in de voedselketen waar hoge voedselveiligheidseisen worden gesteld. De hele keten van teelt tot verkoop wordt door Zeelandia beheerst. Zeelandia is een echt Zeeuws bedrijf: gegrond, zuinig en ijdel (‘we hebben de mooiste vrachtwagens’), maar de vestigingen spreiden zich over de wereld. Dit zijn niet alleen verkoopkantoren, maar ook twintig fabrieken die voor lokale markten produceren. Voor de toekomst is internationalisering voorzien, alsmede een sterke verduurzaming in met name de grondstoffen. Het gegeven dat bedrijven uit de Zeeuwse klei worden getrokken en niet aangewaaid zijn van elders is een bijzonder kenmerk. Niemand zit er zonder heel goede redenen. Het zorgt voor een cultuur van ondernemerschap met een hoog kennisniveau van haalbare kansen en mogelijkheden, alsmede een grote betrokkenheid in het interne netwerk van familie, geloofsgenoten en eilandbewoners.
Niemand zit er zonder heel goede reden
Het bedrijf Zeelandia in de wereld
1 
2.
 3